Vítá Vás Mateřská školka VAL


Příroda

Valská školka je výbornou alternativou mezi lesní a státní školkou. Maximum času trávíme s dětmi venku. Máme rozlehlou zahradu, na kterou navazuje starý sad, pole a les. 

Budoucnost

Jsme typickou vesnickou školkou a z toho vychází i naše filozofie. Naším záměrem je vychovat samostatné, sebevědomé dítě s respektem ke všemu živému. Podporujeme v dětech úctu k tradicím našich předků a k venkovskému stylu života. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a dbáme na všestranný rozvoj vašeho dítěte.

Rodina

Dobře fungující spolupráce s rodinou je základním stavebním kamenem naší práce. Je pro nás důležité přistupovat ke všem individuálně, s respektem a důvěrou. 

Aktuality a připravované akce

Nejnovější zprávy a aktuality na jednom místě...


Váš email bude sloužit výhradně pro zasílání novinek z našeho webu.
(Pozn. zkontrolujte "spam" a popř. označte zprávu, že není spam!)


zari-2022.png

Září 2022

Napsal: reditelka@msval.cz (11.10.2022)

více


obleceni.png

Oblečení do školky

Napsal: reditelka@msval.cz (11.10.2022)

více


info.png

Základní informace pro rodiče

Napsal: reditelka@msval.cz (11.10.2022)

více


uzplan.jpeg

Etická výchova ve školách

Napsal: reditelka@msval.cz (07.07.2022)

Buď dobrý!

více


bigg77hgo-shutterstock-104732702.jpeg

Výsledky evaluačního dotazníku pro rodiče 2022

Napsal: reditelka@msval.cz (30.06.2022)

Výsledky evaluačního dotazníku pro rodiče 2022 ZDE.

více


kids-summer-camp-background-with-children-vector-25205475.jpeg

Prázdninový provoz mateřské školy

Napsal: reditelka@msval.cz (30.06.2022)

Mateřská škola bude uzavřena od 4.7. do 26.8.2022.

V termínu od 11. do 22.7. probíhá příměstský tábor (kapacita naplněna).

V termínu od 1.…

víceDenní režim a životospráva


Denní režim

Od 6:00 hod. do cca 8:30 hod.

přijímání dětí (do 8.00 h.), ranní úkol a hry, průběžná svačinka, činnosti dle volby dětí

Při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče tzv. ranní úkol. Jeho cílem je vtáhnutí rodičů do aktuálního tématu probíraného s dětmi a především předání dětí bez stresu a spěchu. Děti pak plynule přecházejí k činnostem nebo hrám v některém centru aktivit. Mezi 7:45 hod a 8:20 hod mají děti připravenou průběžnou svačinu ve své třídě.

 

Přibližně od 8:30 hod.

začíná Ranní kruh, Centra aktivit, Hodnotící kruh – setkání dětí, vzájemné sdílení a volba činnosti

Na předem domluvené znamení se děti scházejí v ranním kruhu. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Když se děti seznámí s programem dne, zvolí si činnost z nabídky v centrech aktivit. Samostatná volba činnosti v centrech aktivit podporuje zodpovědnost, samostatnost, aktivní účast, samostatné myšlení, radost a podporu zájmů. Po ukončení činnosti se děti sejdou v hodnotícím kruhu, kde mohou zhodnotit svou práci, co se jim povedlo či nepovedlo, nebo jestli by něco změnily. Kdo jim při práci pomohl a co se nového naučily, objevily.

 

Kolem 9:30 hod.

pobyt venku

Pobyt venku je využíván jak ke spontánním aktivitám, tak k zájmovým činnostem vztahujících se k zahradní pedagogice či učení venku. Pobyt venku je důležitou součástí naší mateřské školy a častý pobyt venku vychází i z naší filozofie vesnické školky.

Od 11:30 hod.

oběd

Kromě uspokojení základních potřeb dětí, slouží oběd k zdokonalení samostatnosti a sebeobsluhy. Je nepřípustné děti nutit do jídla. Děti jsou vedeny k dodržování základních hygienických návyků. Děti s větší potřebou spánku odchází na oběd kolem 11:30, ostatní děti kolem 12:00.

 

Od 12:00 hod. do 14:00 hod.

odpočinek

Děti, které stráví v MŠ více než 6 hodin, potřebují čas na odpočinek a odreagování od denních činností. Děti se vedou ke zklidnění a relaxaci.  Je nepřípustné děti nutit do spánku nebo je nutit trávit celý čas na lůžku. Ke klidovým a relaxačním činnostem bude k dispozici dolní třída, kde děti nebudou nikoho rušit. Horní třída bude vyčleněna pro děti vyžadující klid a spánek.

 

Přibližně od 14:00 hod. do 16:00 hod.

svačina, odpolední hry

Odpolední svačina je opět průběžná. Po svačince chodíme převážně ven. V zimních měsících či při nepřízni počasí si děti volně vyberou hry v centrech podle vlastního uvážení, případně si dodělávají práce z dopolední činnosti. Vždy je to na společné, vzájemné dohodě pedagogů s dětmi. Do 15 hodin jsou v mateřské škole vždy přítomni dva pedagogové.

 

Výuka je rozdělená do dvou tříd od cca 8 hodiny ranní do odpolední svačiny. Dle počtu dětí, ale i individuálních potřeb, je možné děti slučovat či tvořit jiné skupiny v návaznosti na různé aktivity. Vše je vždy na společné domluvě pedagogů a dětí.

 

Organizační řád je pružný a reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnost, zaujatost a jejich potřeby. Důležité je pro nás zachovat vyváženost spontánních a řízených činností. Časový harmonogram je možné upravit dle aktuálních podmínek.

Životospráva

Všechny děti jsou podporovány k samostatné přípravě svačiny a oběda. Menším dětem pomáhá učitelka nebo starší děti. Všechny děti si mažou pečivo samy, pokud mají např. lupínky, zeptá se učitelka každého zvlášť, zda chce mléko či ne. K dětem přistupujeme v oblasti stravování velmi individuálně. Musí se ale dodržet daná pravidla. Děti mohou ovlivnit množství jídla podávaného paní kuchařkou. Umožňujeme dětem možnost výběru.

Pravidla pro děti:

- Jídlo alespoň ochutnám

- Jídlo jíst nemusím, ale nemluvím o něm ošklivě

- Co si dáme na talíř, to se snažíme sníst (dáváme si raději málo, a pak si přidáme)

- Řekneme paní kuchařce, co chceme a co ne

 

Pravidla pro pedagogy:

- Jít dětem příkladem – obědváme s dětmi, dovedeme jídlo ocenit.

- Nikdy do jídla děti nenutíme, snažíme se motivovat a určujeme s dětmi pravidla týkající se jídla.

 

Děti jsou každý den venku, kde mají dostatek volného pohybu. Délky dopoledních a odpoledních pobytů venku jsou přizpůsobeny počasí a stavu ovzduší. 

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti s potřebou spánku po obědě odpočívají na lůžku. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidový program nebo je tento čas využit učitelkou pro individuální práci s dítětem. Pokud nám to počasí umožní, odpočívají děti i venku. 

 

Fotogalerie

  • Vše
  • Akce
  • Distanční vzdělávání
  • Kuchyně
  • Příměstský tábor
  • Prostory
  • Ukliďme Česko 2021
  • Ve školce
  • Venku

Napsali o násDěkujeme za podporu

Školka tým

Kontakt

Adresa

Val 14

Dobruška

518 01

Telefon

+420 733 325 281

FacebookProvozní doba:

6:00 – 16:00

IČO: 70188386
Bankovní spojení: 162920512/0600

Zřizovatel: Obec Val
webové stránky obce zde