Článek


Domů

120136082-184158506498619-3188656053476858199-n.jpeg

Zápis dětí do naší mateřské školy bude od 3. do 7. května 2021

Napsal: reditelka@msval.cz (13.04.2021)

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v mateřské škole v období od 3. května do 7. května 2021

 

Žádost je možné do MŠ doručit následujícími způsoby:

- osobně k rukám ředitelky

- odesláním do datové schránky mateřské školy, ID datové schránky MŠ: 7pek3du

- e-mailovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@msval.cz (nelze pouze poslat prostý e-mail)

- zasláním poštou na adresu MŠ Val, Val 14, 518 01, Dobruška

- vhozením do poštovní schránky mateřské školy na její adrese Val 14, 518 01, Dobruška

      

Žádost k předškolnímu vzdělávání musí obsahovat tyto náležitosti:

- vyplněná žádost o přijetí včetně emailu a telefonu, na které bude odesláno potvrzení o přijetí žádosti a informace o přidělení evidenčního čísla, žádost musí být podepsaná elektronicky nebo vlastnoručním podpisem

- doložení rodného listu dítěte, stačí jeho kopie nebo fotografie doložení řádného očkování dítěte

 

Informace o řádném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vám bude po ukončení přijímacího řízení doručena elektronicky na vaše kontaktní údaje a zveřejněna na webových stránkách mateřské školy a na venkovní nástěnce před mateřskou školou.

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Val na školní rok 2020/2021:

- Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně tří let věku s trvalým pobytem v obci Val, Provoz, Doly podle věku přijímaného od nejstarších po nejmladší

- Děti s trvalým pobytem v obci Val, Provoz, Doly podle věku přijímaného dítěte od nejstarších po nejmladší

- Děti, jejichž sourozenec se v Mateřské škole Val vzdělává a ve školním roce 2020/2021 se dále vzdělávat bude podle věku přijímaného dítěte od nejstarších po nejmladší

- Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku přijímaného dítěte od nejstarších po nejmladší

 

Na školní rok 2021/2022 bude přijímáno cca 7 dětí.