Článek


Domů

essentials-of-a-first-aid-kit-activities-post-image-mocomi-parents-blog.jpeg

Kurz první pomoci pro rodiče

Napsal: reditelka@msval.cz (23.02.2022)

V březnu pořádáme Kurz první pomoci, který byl v plánu už vloni na jaře :) Cena pro rodiče je symbolických 50 Kč. Zájemci se můžou hlásit do 7.3.2022 na email reditel@msval.cz. Kapacita je omezena.

 

OSNOVA ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Dne:  sobota 26.3.2022 od 9 hodin

Lektor:  Alena Frimlová, DiS., zdravotnický záchranář /č.reg. 005-0019-1747/

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

tísňové linky, volání na 112

operační středisko 155, aplikace záchranka, FR

volání 155, dopravní nehody

ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE

TANR / telefonicky asistovaná resuscitace operátorka – záchrance/, videoinstruktáž

definice, příčiny

co je nejdůležitější, kdy zahájit resuscitaci ?

zprůchodnění dýchacích cest, zjišťování přítomnosti dechu

laické dýchání, kdy ? / tonutí, vdechnutí cizího tělesa, děti/

srdeční masáž

AED /automatický externí defibrilátor/, videonahrávka

ukončení resuscitace, kdy, za jakých podmínek

praktická ukázka, nácvik laické a rozšířené resuscitace, zajištění DC

PRVNÍ POMOC PŘI AKUTNÍCH STAVECH NEÚRAZOVÝCH

alergie, bolest na hrudi / akutní infarkt myokardu/, centrální mozková příhoda, cizí těleso v dýchacích cestách, dušnost, křeče, kolaps, neúrazová krvácení, otravy

PRVNÍ POMOC PŘI AKUTNÍCH  STAVECH ÚRAZOVÝCH

krvácení, způsoby ošetření, nácvik

zlomeniny, poranění páteře, úrazy hlavy, otřes mozku, poranění oka

tupá poranění břicha a hrudníku, pronikající poranění  břicha a hrudníku

popáleniny, omrzliny, poleptání, úrazy elektrickým proudem, tonutí

PRAKTICKÁ CVIČENÍ, SITUAČNÍ ŘEŠENÍ PŘI AKUTNÍCH STAVECH.