Článek


Domů

zapis-2022.png

Zápis 2022

Napsal: reditelka@msval.cz (26.04.2022)

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne v mateřské škole Val v období 

od 9. května do 11. května v čase 15:00-17:00 hodin

 

Žádost je ke stažení ZDE

 

Žádost je možné do MŠ doručit následujícími způsoby:

osobně k rukám ředitelky

vhozením do poštovní schránky mateřské školy na její adrese Val 14, 518 01, Dobruška

 

S sebou přineste:

doložení řádného očkování dítěte a rodného listu

občanský průkaz zákonného zástupce

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Val na školní rok 2022/2023:

Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně tří let věku s trvalým pobytem v obci Val podle věku přijímaného od nejstarších po nejmladší

Děti s trvalým pobytem v obci Val podle věku přijímaného dítěte od nejstarších po nejmladší

Děti, jejichž sourozenec se v Mateřské škole Val vzdělává a ve školním roce 2022/2023 se dále vzdělávat bude podle věku přijímaného dítěte od nejstarších po nejmladší

Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku přijímaného dítěte od nejstarších po nejmladší

 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – MŠ VAL: 2.června 2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 2.6.2022

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – 2.6.2022